Wednesday, January 5, 2011

MAKNA MARKETING      MARKETING adalah cara untuk mempromosikan produk anda atau perkhidmatan untuk dijualnya. Jika anda menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Maka pemasaran adalah apa yang membolehkan pelanggan berpotensi tahu bahawa anda ada produk atau perkhimatan untuk dijual.

Definisi American Marketing Association pemasaran adalah:

"Proses perancangan dan pelaksanaan konsep, penentuan harga, promosi dan pengedaran idea, barang, dan perkhidmatan untuk mencipta pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi."

      Anda lihat dalam definisi di atas bahawa proses pemasaran bermula dari menemukan apa yang pelanggan ingin  beli(HOT ITEM). Ini juga ada kaitan dengan kajian NICHE atau lebih fokus. Menyediakan ciri-ciri dan kehendak  pelanggan adalah langkah pertama yang penting dalam pemasaran. Anda akan menghadapi kesukaran jika anda memberikan sesuatu yang anda suka dan kemudian cuba untuk meyakinkan seseorang untuk membelinya.

      Selepas anda memiliki produk, anda perlu menentukan harga produk, seterusnya promotion untuk pelanggan tahu tentang produk anda,  Ini sering disebut empat "P" pemasaran:

Product                        Produk
Price                            
Harga
Promotion                   
Promosi
Place                            
Tempat

Jika anda mencapai empat P ini dengan baik, anda seharusnya tidak mempunyai kesulitan mencapai P kelima:PROFIT keuntungan.

Nanti aku sambung lagi mengenai macam mana cari produk (HOT ITEM)

0 comments: